Tiger Meet 2013

For Luftforsvaret, juni 2013.

Jeg har jobbet fem år ved Ørland hovedflystasjon, og har i løpet av disse årene vært del av pressesenteret under de store flyøvelsene. Dette har medført ganske store mengder flybilder. Under Tiger Meet 2013 jobbet jeg nok en gang i pressesenteret, som jeg også gjorde under Tiger Meet 2012, Bold Avenger 2007, Arctic Tiger 2007, Strong Resolve 2005 og Nato Air Meet 2005.